Hotărâri C.A.


2024

 • Hotărârea 1 -  Proiectul planului de școlarizare 2024-2025  
 • Hotărârea 2 - Mentinerea în activitate ca titular a doamnei Daian Marioara și Olaru Lorena în anul școlar 2024-2025
 • Hotărârea 3 - Cereri de completare a normei didactice pe perioadă determinată 2024-2025
 • Hotărârea 4 - Calificativele anuale personal nedidactic
 • Hotărârea 5 - Proiectul de încadrare a personalului didactic de predare an școlar 2024-2025

2023


2022

 • Hotărârea 1 -  Scurtarea programului din 14.01.2022
 • Hotărârea 2 - Aprobarea cererii de întregire a normei didactice profesor Matei Anca
 • Hotărârea 3 - Planificarea concediilor de odihnă
 • Hotărârea 4 - Acordarea calificativelor pentru personalul nedidactic anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 5 - Cererile de transfer ale elevilor
 • Hotărârea 6 - Aprobarea decontării navetei pers. didactic si nedidactic
 • Hotărârea 7 - Prevenirea abandonului școlar
 • Hotărârea 8 - Suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru 5 zile cls. VII a-C
 • Hotărârea 9 - Aprobarea Proiectului planului de încadrare an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 10 - Cererile de transfer ale elevilor
 • Hotărârea 11 - Aprobarea opționalelor an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 12 - Casarea obiectelor de inventar și mijloace fixe
 • Hotărârea 13 - Suspendarea cursurilor pentru 5 zile cls. IV-a B
 • Hotărârea 14 - Decontare navetă personal didactic
 • Hotărârea 15 - Acordarea calificativul parțial profesor Șerban Ancuța
 • Hotărârea 17 - Cereri transfer elevi
 • Hotărârea 18 - Decontare navetă personal didactic
 • Hotărârea 19 - Aprobarea scoaterii la concurs a postului de îngrijitor
 • Hotărârea 20 - Cuantumul necesar premierii elevilor
 • Hotărârea 21 - Validarea listei candidaților admiși pentru etapa de înscriere clasa pregătitoare an școlar 2022-2023
 • Hotărârea 22 - Cereri transfer elevi
 • Hotărârea 23 - Aprobarea perioadei de încheiere a situației școlare a elevilor cu medii neîncheiate și perioada de corigențe
 • Hotărârea 24 - Cereri transfer elevi
 • Hotărârea 25 - Aprobarea decontării navetei
 • Hotărârea 26 - Validare rezultate post îngrijitor
 • Hotărârea 27 - Numirea învățătorilor la clasele pregătitoare și diriginților în anul școlar 2022-2023
 • Hotărârea 28 - Aprobare cerere de transfer an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 29 - Aprobare Comisie de ev. test de competențe lingvistice - transfer în clasa cu program intensiv engleză
 • Hotărârea 30 - Decontare navetă personal didactic și didactic auxiliar
 • Hotărârea 31 - Aprobarea calificativului anual pers. didactic
 • Hotărârea 32 - Aprobare cerere de transfer an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 33 - Numirea secretarului C.A. an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 34 - Constituirea C.A. an școlar 2022-2023
 • Hotărârea 35 - Constituirea formațiunilor de studiu an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 36 - Repartiția sălilor de clasă
 • Hotărârea 37 - Aprobare cerere de transfer an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 38 - Desemnarea comisiilor pentru acordarea tichetelor sociale și burselor an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 39 - Desemnarea Comisiei pentru mentorat didactic
 • Hotărârea 40 - Aprobarea orarului și graficul serviciului pe școală
 • Hotărârea 41 - Aprobarea organigramei unității de învățământ
 • Hotărârea 42 - Aprobarea Regulamentului de Funcționare și Regulamentului Intern an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 44 - Acordarea orelor în regim cu plată cu ora an șc. 2022-2023
 • Hotărârea 45 - Aprobarea concediului de odihnă personal didactic
 • Hotărârea 46 - Validare rezultate concurs de ocupare posturi pe perioadă determinată a catedrelor vacanțate an școlar 2022-2023
 • Hotărârea 47 - Aprobare program școlar 2022-2023
 • Hotărârea 48 - Recuperare ore din 2 decembrie 2022
 • Hotărârea 49 - Proiectul planului de școlarizare 2023-2024

2021

 • Hotărârea 1 -  Acordarea calificativelor anuale personal nedidactic an calendaristic 2020
 • Hotărârea 2 - Casare obiecte de inventar
 • Hotărârea 3 - C.O. personal auxiliar an calendaristic 2021
 • Hotărârea 4 - Aprobarea programului pentru săptămâna Școala Altfel
 • Hotărârea 5 - Scenariul care reglementeaza desfășurarea cursurilor începând cu 08.02.2021
 • Hotărârea 6 - Aprobarea proiectului Planului de încadrare an școlar 2021-2022
 • Hotărârea 7 - Aprobarea scenariului desfășurării cursurilor incepand cu data de 15.02.2021
 • Hotărârea 8 - Scenariul care reglementează desfășurarea cursurilor începând cu 22.02.2021
 • Hotărârea 9 - Aprobarea sesizarii ce va fi transmisa primarului privind luarea de masuri necesare legate de scolarizarea unor elevi ai scolii
 • Hotărârea 10 - Aprobarea programului de lucru secretariat
 • Hotărârea 11 - Aprobarea modului de desf. a cursurilor incepand cu 05.05.2020-2021
 • Hotărârea 12 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 2021
 • Hotărârea 13 - Aprobarea transferurilor scolare
 • Hotărârea 14 - Aprobarea cu privire la validarea liste candidatilor admisi in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare
 • Hotărârea 15 - Aprobarea cu schimbarii destinatiei imobilului sc.gen. din Gheja
 • Hotărârea 16 - Aprobarea scenariului ce reglementeaza desf.cursurilor incepand cu 19.05.2021
 • Hotărârea 17 - Aprobarea modului de administrare a spatiului scolar pentru derularea programului Afer Schol in anul scolar 2020-2021
 • Hotărârea 18 - Organizarea activitatilor de sf. de an scolar
 • Hotărârea 19 -  Aprobarea procedurii operationale cu mofificarile si completarile ulterioare, privind admiterea in clasa a V-a cu program intensiv -limba engleza
 • Hotărârea 20 - Organizarea activitatilor de sf. de an scolar
 • Hotărârea 21 - Alocarea de sume din venituri proprii pentr premii de sf. de an scolar 2020-2021
 • Hotărârea 22 - Aprobarea perioadei de incheiere a situatiei scolare a elevilor cu situatie neincheiata
 • Hotărârea 23 - Validarea fisei de evaluare si afisei postului pers. didactic
 • Hotărârea 24 - Aprobarea transferurilor școlare pentru anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 25 - Constituirea C.A pentru anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 26 - Acordarea calificativelor anuale anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 27 - Aprobarea mutării temporare a cls.II-VIII la Șc. Gim. Nr.1 Ludus
 • Hotărârea 28 - Transferurile școlare anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 29 - Validarea fișei postului anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 30 - Aprobarea învățătorilor și diriginților care vor prelua clasele pregătitoare și clasele a V-a  anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 31 - Aprobarea Comisiei de organizare şi evaluare a testului de competenţe lingvistice pentru testarea elevilor care solicită transferul în cLasa a V-a cu program intensiv de studiu al Limbii engleze în anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 32 - Componența formațiunilor de studiu anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 33 - Aprobarea repartiției sălilor de clasă anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 34 - Aprobarea transferurilor școlare anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 35 - Aprobarea desfăşurării activităţilor didactice în scenariul 1, începând cu data de 13.09.2021
 • Hotărârea 36 - Aprobarea criteriilor de acordare a burselor anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 37 - Aprobarea catedrelor și a comisiilor școlare anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 38 - Participarea cl. VIII A în scenariul 2
 • Hotărârea 39 - Participarea cl. VIII C în scenariul 2
 • Hotărârea 40 - Participarea cl. IVC cu participare zilnică în sistem online
 • Hotărârea 41 - Participarea cl. V B cu participare zilnică în sistem online
 • Hotărârea 42 - Participarea cl. VIIC cu participare zilnică în sistem online
 • Hotărârea 43 - Constituirea C.A an școlar 2021-2022
 • Hotărârea 44 - Aprobarea planificării concediului de odihnă a cadrelor didactice.
 • Hotărârea 45 - Aprobarea decontării navetei c.d și d.a
 • Hotărârea 46 - 
 • Hotărârea 47 - 
 • Hotărârea 48 - Reluarea cursurilor cu prezență fizică
 • Hotărârea 49 - Sistem online cls.a V-a A și a III-A
 • Hotărârea 50 - Aprobarea efectuării testelor de salivă
 • Hotărârea 51 - Aprobarea efectuării testării cu teste rapide antigen
 • Hotărârea 52 - Aprobarea Proiectului planului de școlarizare an 2022-2023
 • Hotărârea 53 - Aprobarea planului managerial an școlar 2021-2022
 • Hotărârea 54 - Aprobarea planului managerial dir.adjunct an școlar 2021-2022
 • Hotărârea 55 - Aprobarea Regulamentului Intern pentru an școlar 2021-2022
 • Hotărârea 56 - Aprobarea Codului de etică
 • Hotărârea 57 - Aprobarea decontării navetei c.d și d.a
 • Hotărârea 58 - Prevenirea abandonului școlar
 • Hotărârea 59 - Scurtarea programului de lucru
 • Hotărârea 60 - Alocarea de sume din venituri proprii
 • Hotărârea 61 - Declararea zilei de 23.12.2021 ca zi liberă

2020


2019

 • Hotărârea 1 -  Aprobarea concediilor de odihna 2018-2019
 • Hotărârea 2 - Aprobarea concediilor de odihna personal auxiliar si nedidactic 2018-2019
 • Hotărârea 3 - Acordarea calificativelor anuale pers. nedidactic 2018
 • Hotărârea 4 - Decontarea navetei cad. did. luna decembrie 2018
 • Hotărârea 5 - Aprobarea transf. scolare 2018-2019
 • Hotărârea 6 - Aprobarea intregirea normei Mirion Daniela si Puiac Simona
 • Hotărârea 16 - Prelungirea contractului de munca pentru anul sc. 2019-2020 catedra vacanta de TIC
 • Hotărârea 17 - Decontare navetă luna Aprilie 2019
 • Hotărârea 18 - Aprobarea programului din data de 05.06.2019
 • Hotărârea 19 - Alocarea de sume din venituri proprii premii sf. an școlar
 • Hotărârea 20 - Aprobarea sumelor ce urmeaza a fi plătite (1)
 • Hotărârea 21 - Aprobarea sumelor ce urmeaza a fi plătite (2)
 • Hotărârea 22 - Aprobarea decontării navetă iunie 2019
 • Hotărârea 23 - Acordarea calificativelor anuale auxiliar an șc.2018-2019
 • Hotărârea 24 - Constituirea Cons. de adm. pentru an șc. 2019-2020
 • Hotărârea 25 - Aprobarea transferurilor școlare pentru an.sc. 2019-2020
 • Hotărârea 26 - Aprobarea componentelor formațiunilor de studiu pentru an.șc. 2019-2020
 • Hotărârea 27 - Aprobarea catedrelor și comisiilor, respons. cu activități extrașcolare si formare continuă pentru an.șc. 2019-2020
 • Hotărârea 28 -  Aprobarea inv. si dirig. pentru clasa a V-a si clasele pregătitoare pentru an.șc. 2019-2020
 • Hotărârea 29 - Repartiția sălilor de clasă pentru an.șc. 2019-2020
 • Hotărârea 30 - Constituirea unei comisii de cercetare a cazului Marginean David Dorin - scăderea mediei la purtare sem. II pentru an.șc.2018-2019
 • Hotărârea 31 - Privind soluționarea contestației nr. 1134/05.09.2019 formulată de dl. Mărginean Petru-Dorin
 • Hotărârea 32 - Validarea cadrelor didactice propuse de consiliul profesoral în vederea participării la concursul de formare profesională continuă "CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial "
 • Hotărârea 33 - Constituirea comisiei de organizare a concursului și a comisiei de contestații pentru ocuparea funcției vacante de administrator patrimoniu - studii superioare
 • Hotărârea 34 - Constituirea comisiei de organizare a concursului și a comisiei de contestații pentru ocuparea funcției vacante de administrator patrimoniu - studii superioare
 • Hotărârea 35 - Raportul CEAC an școlar 2018-2019
 • Hotărârea 36 - Aprobarea Planului Managerial 2019-2020
 • Hotărârea 37 - Aprobarea Codului de Conduită Etică
 • Hotărârea 38 - Aprobarea acordării burselor școlare an șc. 2019-2020
 • Hotărârea 39 - Aprobarea transferurilor școlare an șc. 2019-2020
 • Hotărârea 40 - Aprobarea decontării cheltuielor navetei cad.did. luna sept.
 • Hotărârea 41 - Aprobarea orarului pentru anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 42 - Aprobarea concediilor de odihnă anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 43 - Aprobarea înființării claselor cu predare unei limbi moderne în regim intensiv anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 44 - Aprobarea desfășurării examenului de promovare în treapta sup. a pers. angajat
 • Hotărârea 45 - Aprobarea transf. școlare an școlar 2019-2020
 • Hotărârea 46 - Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei luna octombrie
 • Hotărârea 47 - Alocarea de sume din venituri proprii
 • Hotărârea 48 - Aprobarea planificării efectuării concediilor de odihnă pentru pers.didactic auxiliar și nedidactic an cal. 2020
 • Hotărârea 49 - Cu privire la constituirea unei Comisii de cercetare disciplinara
 • Hotărârea 50 - Aprobarea planului de școlarizare an șc. 2020-2021
 • Hotărârea 51 - Aprobarea transferurilor școlare an șc. 2019-2020
 • Hotărârea 52 - Aprobarea programului din datele 19 si 20.12.2019
 • Hotărârea 53 - Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din luna noiembrie 2019

Buget


2022


2021


2020


2019


2018

Adresa 

Str. Crinului nr. 2    
Loc. Luduș, Jud. Mureș 


Contact 

Email: ioanvladutiu@yahoo.com 
Tel: 0265/412353 
Fax: 0265/411568